GO
Gabinet cennik
top
Informacje ogólne
Wskazania i zalety
Zastosowanie
Ból pięty i kolana
Junior Formthotics


Ból pięty

Hiperpronacja powoduje nadmierne napięcie rozcięgna podeszwowego oraz mięśni towarzyszących stopy. Jest to główna przyczyna dolegliwości bólowych w obrębie pięty.
Wkładki Formthotics oferują znaczną stabilizację i kontrolę hiperpronacji poprzez zwięszenie kąta osi dolnego stawu skokowego oraz zaryglowanie stawu śródstępowego. Rezultatem takiego działania jest zredukowanie obciążenia struktur anatomicznych stopy i uwolnienie pacjenta od dolegliwości bólowych okolic pięty.

OBJAWY KLINICZNE

Ból pięty jest bardzo częstą skargą zgłaszaną przez pacjentów. Dolegliwości mogą pojawić się we wszystkich grupach wiekowych, jednak bardzo rzadko wystepują poniżej 8 roku życia.

Ból ostry lub przewlekły może być zlokalizowany po zewnętrznej bądź wewnętrznej stronie pięty, centralnie, bocznie, w okolicy ścięgna Achillesa, wyprominiowanym na boczne powierzchnie kości piętowej.
Dolegliwości bólowe po odpoczynku mogą nasilić się lub zmniejszać. Aktywność ruchowa może powodować stopniowe narastanie bólu w ciągu dnia. Liczba jednostek chorobowych, które dają objawy bólowe w okolicy pięty jest duża i obejmuje szeroki zakres artropatii zapalnych i zwyrodnieniowych, chorób metabolicznych, usidlenia nerwów, urazów i zaspołów przeciążeniowych.
Wszystkie przedstawione wyżej schorzenia możemy podzielić na dwie podstawowe grupy z powodu etiologii : metaboliczne i mechaniczne. Dolegliwości bólowe z reguły możemy zaliczyć do jednej z kategorii. Zdarzają się czasami przypadki, w których ból spowodowany jest zarówno wadami metabolicznymi jak i mechanicznymi.
heelpain.gif

BADANIE

Kluczem do prawidłowej diagnozy jest dokładny wywiad lekarski oraz precyzyjne badanie pacjenta. W ramach badanie korzystamy z rtg, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej oraz badań laboratoryjnych.
Badanie biomechaniki stopy daje informację o stanie napięcia rozcięgna stopy i mięśni, które powstaje w wyniku znaczącej hiperpronacji w dolnym stawie skokowym i braku zaryglowania sródstopia w fazie propulsji wtórnej do całkowitej lub częściowo skompensowanej szpotawości pięty bądź przedstopia albo elastycznej koślawości przedstopia.

Ból pięty może powodować stopa wydrążona w przypadku działania nadmiernych sił na struktury anatomiczne podeszwowej części. Stopa końska z przykurczem mięśnia brzuchatego łydki powinna być także wyeliminowana jako przyczyna dolegliwości.
achills3.gif

LECZENIE

W przypadku dolegliwości bólowych pięty spowodowanych wadą mechaniczną, prawidłowym jest rozpoczęcie leczenia od wykonania wkładek i obserwacja wyniku leczenia. Można zastosować plastrowanie (tapping), według schematów stosowanych w sporcie.
Jeżeli po zastosowaniu plastrowania, dolegliwości zmniejszą się bądź ustąpią w ciągu 24 - 72 godzin, otrzymujemy informację diagnostyzną o konieczności leczenia przy pomocy wkładki Formthotics. Dla przeciętnego pacjenta wkładka o średniej gęstości może być użyta w początkowej fazie leczenia. Jeżeli mamy do czynienia z ostrogą piętową można dodatkowo pod wkładkę dołozyć w okolicy pięty element w kształcie litery "U" o grubości 7mm.

Opócz kontroli hiperpronacji, zwiększona jest amortyzacja obciążenia stóp. Jdnocześnie występuje podparcie łuku stopy i odciążenie sił związanych z wydrążeniem łuku stopy oraz współistniejącym szpotawym ustawieniem pięty.

Wkładki Formthotics poprzez swoją zdolność amortyzacji, kontrolę ruchu kości piętowej w płaszczyźnie czołowej, redukują dolegliwości bólowe w bardzo krótkim czasie, nawet w ciężkich stanach klinicznych takich jak : Osteohonditis, zpalanenie wyrostka piętowego.
shinspl3.gif


Bóle kolana

Hiperpronacja z następującym wtórnie, narastającym ruchem skrętnym piszczeli często prowadzi do zmiany trakcji rzepki. W połączeniu z przeciążeniem vastus lateralis, zanikiem vastus medialis daje w konsekwencji podrażnienie i zniszczenie chrząstki wewnątrzstawowej (rzepki i kłykci). WKładka Formthotics daje znaczną stabilizację i kontrolę hiperpronacji, w efekcie przywracając prawidłowy ruch kończyny, właściwą trakcję rzepki redukując dolegliwości bólowe.

OBJAWY KLINICZNE

Dolegliwości bólowe stawu kolanowego wystepują we wszystkich grupach wiekowych o różnych poziomach aktywności ruchowej, od rekreacji do wyczynowego uorawiania sportu.

Choroba Osgood-Chlattera, Choroba Blounta, kolano koślawe sa to patologie wieku dzięcego.

Dorośli doznaja urazów stawu kolnaowego z uszkodzeniem łąkotek i więzadeł głównie w przedziale przednio-przyśrodkowym i bocznym, uszkodzeń więzadeł krzyżowych przednich i tylnych. Ponadto wystepują problemy z fałdami błony maziowej, podwichnięcie rzepki, zespół pasma biodrowo-piszczelowego.
Wiele z wymienionych wyżej problemów powstaje w wyniku ruchu w płaszczyxnie poprzecznej stawu kolanowego, który jest generowany wewnętrzną rotacją podudzia powstająca wtórnie jako rezultat nadmiernej pronacji lub supinacji stopy (dolnego stawu skokowego).
Reasumując, na podtswie powyższych faktów, stabilizacja stopy (dolnego stawu skokowego) będzie zawsze prowadzić do zredukowania dolegliwości bólowych stawu kolanowego.
kneepain.gif
 

Rozwiązanie problemu

BADANIE LEKARSKIE I DIAGNOZA

Kluczem do skutecznego leczenia jest uważny i szczegółowy wywiad, badanie fizykalne i właściwie przeprowadzone badania dodatkowe.
Multidyscyplinarne podejście do leczenia jest postępowaniem z wyboru.
Atroskopia daje nam w chwili obecnej najdokładniejszą odpowiedź na pytanie o stopień uszkodzenia stawu kolanowego.
Fizykoterapia, aktywna rehabilitacja, wzmocnienie aparatu mięśniowego są nieodzownym elementem leczenia.
Bardzo ważnym elementem leczenia jest stabilizacja stopy i likwidacja nadmiernej pronacji lub supinacji.

Wkładki ortopedyczne Formthotics powodując znaczną stabilizację stopy, usuwają nadmierną supinację lub hiperpronację. Pozwala to na prawidłowy, osiowy ruch w stawie kolanowym, zmniejszając dolegliwości bólowe.

 


bottom